Upplysning om förorening och anmälan om akut sanering

LÄS MER
Ladda ner blankett för upplysning om förorening och anmälan om akut sanering.

Mer information

Frågor om tjänsten

Miljö- och hälsoenheten
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se