Upplysning om förorening och anmälan om akut sanering

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att skicka in upplysning om förorening och anmäla om akut sanering.

 Läs mer om förorenade områden

Skicka anmälan till

Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka anmälan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.