Bedriva fristående pedagogisk omsorg med enskild huvudman - ansökan om godkännande

LÄS MER

Här kan du som är huvudman ladda ned blankett för att ansöka om godkännande att bedriva fristående pedagogisk omsorg.

Tänk på att sökande ska beskriva i ansökan på vilket sätt verksamheten ska leva upp till gällande föreskrifter.

Till stöd för ansökan finns bildningsnämndens riktlinjer för pedagogisk omsorg med enskild huvudman (länken öppnas i nytt fönster) 

För mer information om själva ansökningsprocessen, läs mer på ornskoldsvik.se

Förvaltningens ambition är att utredningstiden ska vara högst fyra månader från det att en komplett ansökan inkommit. 

Kontakt

Bildningsförvaltningen
bildning@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se