Lärvux, särskild utbildning för vuxna - ansökan

LÄS MER

Tillgången på platser avgör när du kan påbörja utbildningen. Kontinuerlig antagning tillämpas.

Frågor om e-tjänsten

Lärvux
vuxenutbildningen@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se