Lärvux, särskild utbildning för vuxna - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för ansökan till särskild utbildning för vuxna, Lärvux. 

  • Tillgången på platser avgör när du kan påbörja utbildningen.
  • Kontinuerlig antagning tillämpas.

 Läs mer om anpassad vuxenskola

Skicka ansökan till

Lärvux
Nygatan 34 A
891 34 Örnsköldsvik

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se