Modersmålsundervisning - avanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare, god man/förvaltare eller elev i  gymnasieskolan och motsvarande skolformer avsluta undervisning i modersmål.

Vårdnadshavare avanmäler till modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. I gymnasieskolan och motsvarande skolformer avanmäler eleven själv.

Pil Läs mer om modersmålsundervisning

För att logga in i e-tjänsten klickar du på knappen "starta e-tjänsten" på denna sida.

Väljer du att avanmäla digitalt behöver du e-legitimation för att kunna signera ärendet i e-tjänsten. 

I grundskolan och motsvarande skolformer behöver båda vårdnadshavarna e-legitimation, eftersom det krävs att båda signerar avanmälan. När du fyller i den andra vårdnadshavarens kontaktuppgifter (mobilnummer och e-post) skickas en signeringsbegäran digitalt till personen.  Ärendet skickas inte in förrän den andra personen signerat avanmälan. Om du skickar ärendet digitalt kommer du kunna följa ärendets status via "Mina sidor" och skicka meddelanden till Flerspråkigt Centrum direkt i ärendet.

Du kan även ladda ner blankett för avanmälan under ”Hämta blanketter”, skriva ut och skicka in om du inte har e-legitimation.

Om du väljer att skicka in avanmälan via blankett kontaktas du när ärendet är klart.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kontaktcenter via telefonnummer 0660 - 880 00. Telefontider: vardagar 07:30–17:00 (15 maj–15 september 07:30–16:15). Besöksadress: Järnvägsgatan 6.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (vid flera vårdnadshavare behöver båda ha e-legitimation)
  • Kontaktuppgifter till den andre vårdnadshavaren för att skicka signeringsbegäran (mobilnummer och e-postadress)
  • I gymnasiet avanmäler eleven själv från 15 års ålder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa