Modersmålsundervisning - avanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare, god man/förvaltare eller elev i  gymnasieskolan och motsvarande skolformer avsluta undervisning i modersmål.

Vårdnadshavare avanmäler till modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. I gymnasieskolan och motsvarande skolformer avanmäler eleven själv.

För att logga in i e-tjänsten klickar du på knappen "starta e-tjänsten" på denna sida.

Väljer du att avanmäla digitalt behöver du e-legitimation för att kunna signera ärendet i e-tjänsten. 

I grundskolan och motsvarande skolformer behöver båda vårdnadshavarna e-legitimation, eftersom det krävs att båda signerar avanmälan. När du fyller i den andra vårdnadshavarens kontaktuppgifter (mobilnummer och e-post) skickas en signeringsbegäran digitalt till personen.  Ärendet skickas inte in förrän den andra personen signerat avanmälan. Om du skickar ärendet digitalt kommer du kunna följa ärendets status via "Mina sidor" och skicka meddelanden till Flerspråkigt Centrum direkt i ärendet.

Du kan även ladda ner blankett för avanmälan under ”Hämta blanketter”, skriva ut och skicka in om du inte har e-legitimation.

Om du väljer att skicka in avanmälan via blankett kontaktas du när ärendet är klart.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet (sekretessmarkering, skyddad folkbokföring eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av digitala tjänster. Det är då säkrast för dig att ringa Kontaktcenter så hjälper de dig.

Telefon: 0660 - 880 00, telefontid 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)
Besöksadress: Järnvägsgatan 6

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (vid flera vårdnadshavare behöver båda ha e-legitimation)
  • Kontaktuppgifter till den andre vårdnadshavaren för att skicka signeringsbegäran (mobilnummer och e-postadress)
  • I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan avanmäler eleven själv från 15 års ålder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa