Dispens från utsortering av avfall - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om dispens från kravet om utsortering av avfallsslag enligt 3 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614).

 Läs mer om förpackningsavfall

Skicka ansökan till

Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka ansökan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.

Kontakt

Miljö- och hälsoenheten
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se