Lantmäteriförrättning - ansökan

LÄS MER

En lantmäteriförrättning påbörjas genom att fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare skriftligt ansöker om lantmäteriförrättning hos lantmäterimyndigheten.

När blanketten skrivits under ska den skickas till lantmäterimyndigheten tillsammans med de övriga handlingarna som ska bifogas ansökan. Bifoga även gärna en karta där du ritat in den önskade åtgärden. Observera att ansökan inte kan skickas via e-post eller fax eftersom ett originaldokument krävs.

Ansökan skickar du till:
Örnsköldsviks kommun
Lantmäterimyndigheten
891 88 Örnsköldsvik

Frågor om e-tjänsten

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
klm@ornskoldsvik.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se