Övergångskontrakt för bostad - ansökan

LÄS MER

Här kan du som är i behov av att ansöka om bistånd till bostad ladda ner blankett för att ansöka om bistånd.

 Läs mer information om bistånd till bostad

Handlingar att bifoga

  • Lista på söka bostäder
  • Utdrag från Kronofogdemyndigheten om du har skulder hos dem

Ansökan skickas till

Välfärdsförvaltningen
Enheten för ekonomiskt bistånd
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Personuppgiftsansvarig

Humanistiska nämnden
valfard@ornskoldsvik.se