Inflytt, utflytt eller skolbyte - anmälan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att anmäla inflytt, utflytt eller skolbyte.

Idag arbetar vi efter placeringsmodellen. Det är den adress där barnet är folkbokförd som ligger till grund för vilken grundskola barnet tillhör. En del adresser ligger precis i gränsen mellan två grundskolor. Vid osäkerhet kring vilken skola ditt barn tillhör kontaktar du kommunens administration för bildning alternativt expeditionen för aktuella grundskolor.

Läs mer information om skolval, placering och upptagningsområde

Det fria skolvalet ger vårdnadshavare möjlighet att önska en annan skola än den barnet tillhör. I ett sådant fall kontaktar ni rektor på den skola som önskas via Kontaktcenter 0660 - 88 000.

Lämna anmälan till följande

  • vid inflytt till kommunen eller skolbyte inom kommunen ska anmälan lämnas hos mottagande skolas expedition/rektor
  • vid utflytt från kommunen och utflytt utomlands under 6–12 månader ska anmälan lämnas hos nuvarande skolas expedition/rektor

Kontakt

Administration barnomsorg
barnomsorg@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se