Anmälan om personer med betydande inflytande över verksamhet vid hantering av brandfarlig eller explosiv vara

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att anmäla om föreståndare, deltagare och personer med betydande inflytande över verksamhet vid hantering av brandfarlig eller explosiv vara.

 Läs mer information om brandfarliga och explosiva varor

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering, överföring och import av explosiva varor. Med explosiv vara menas explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas för att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor

Har du frågor kring när tillstånd behövs är du välkommen att kontakta Räddningstjänsten för mer information.

Skicka anmälan till

Räddningstjänsten 
891 48 Örnsköldsvik

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunledning@ornskoldsvik.se