Hålla orm - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för ansökan om tillstånd för att hålla orm.

 Läs mer information om djur och lantbruk

Avgift

Prövningsavgiften i anmälningsärendet debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För handläggande av denna anmälan gäller timtaxa. Då debiteras avgift för varje timme nedlagd handläggningstid i ärendet. Handläggningstiden omfattar såväl förberedelser och resor, som besök på plats.

Skicka ansökan till

Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka ansökan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.