Kart-, GIS- och mätuppdrag, kartunderlag och utdrag ur förrättningsakter - beställning

LÄS MER

Bra att veta
Linje

Här kan du ladda ner blankett för att beställa tjänster som berör gränsutvisning, husutsättning, markhöjder/gatuhöjder, geodata och andra mätningstekniska uppdrag.

Observera! Alla uttag av allmänna handlingar på papper innebär en kostnad för beställaren. Kostnaden följer kommunens kopieringstaxa.

Läs mer information

Kontakt

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
klm@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se