Kart-, GIS- och mätuppdrag, kartunderlag och utdrag ur förrättningsakter - beställning

LÄS MER

Beställ utdrag ur förrättningsakter och kartunderlag för bland annat bygglovsrelaterade åtgärder.

Frågor om e-tjänsten

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
klm@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se