Kart-, GIS- och mätuppdrag, kartunderlag och utdrag ur förrättningsakter - beställning

LÄS MER

Beställ tjänster som berör gränsutvisning, husutsättning, markhöjder/gatuhöjder, geodata och andra mätningstekniska uppdrag.

Kontakt

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
klm@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se