Kart-, GIS- och mätuppdrag, kartunderlag och utdrag ur förrättningsakter - beställning

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att beställa tjänster som berör gränsutvisning, husutsättning, markhöjder/gatuhöjder, geodata och andra mätningstekniska uppdrag.

 Läs mer information om fastighetsgränser eller gränsmarkeringar

Kostnad

Observera! Alla uttag av allmänna handlingar på papper innebär en kostnad för beställaren. Kostnaden följer kommunens kopieringstaxa. Pris för beställda mätuppdrag följer taxan för myndighetsuppdrag med minsta debiteringstid 0,5 timme. För aktuell timkostnad kontakta Lantmäterienheten.

För utskrift av allmänna handlingar i format A4 och A3 följer vi kommunens kopieringstaxa. För utskrift av större format än A3 hänvisas till kontoret.

Skicka beställningen till

Örnsköldsviks kommun
Lantmäterienheten
891 88 Örnsköldsvik

Kontakt

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
klm@ornskoldsvik.se
0660 - 888 80

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se