Klagomål på bostadsmiljö

LÄS MER

Här kan du skicka in klagomål som rör din bostadsmiljö. Tänk på att de uppgifter som lämnas in via denna e-tjänst kommer bli offentlig handling. Lämna därför bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra kan ta del av.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa