Klagomål på bostadsmiljö

LÄS MER

Här kan du skicka in klagomål som rör din bostadsmiljö. Tänk på att de uppgifter som lämnas in via denna e-tjänst kommer bli offentlig handling. Lämna därför bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra kan ta del av.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa