Djur inom detaljplanelagt område - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för ansökan om tillstånd för att hålla djur inom detaljplanelagt område.

 Läs mer om djurhållning inom detaljplanelagt område

Avgift

Avgift tas ut för handläggning enligt gällande taxa. Avgift tas ut även vid avslag.

Skicka ansökan till

Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka ansökan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.