Djur inom detaljplanelagt område - ansökan

LÄS MER
Ladda ner blankett för ansökan om tillstånd för att hålla djur inom detaljplanelagt område.

Mer information

Frågor om tjänsten

Miljö- och hälsoenheten
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se