Återvinning av avfall i anläggningsarbeten - anmälan

LÄS MER

Ladda ner blankett för anmälan av återvinning av avfall i anläggningsarbeten.

När du ska återvinna avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. Det är risken för förorening vid återvinningen som avgör om tillstånd krävs eller om det räcker med anmälan.

Observera att:

  • Om föroreningsrisken anses som ringa ska en anmälan göras till samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Om föroreningsrisken bedöms vara mer än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen. 
  • Om det inte finns någon föroreningsrisk alls behövs varken anmälan eller tillstånd. Däremot kan det vara aktuellt att ansöka om strandskyddsdispens, marklov eller samråda med länsstyrelsen.

 

Skicka ansökan till: 
Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Alternativt skicka via e-post:
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
(OBSERVERA att du måste skriva ut blanketten för att signera)

 

Behandling av personuppgifter

Kontakt