Återvinning av avfall i anläggningsarbeten - anmälan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för anmälan om återvinning av avfall i anläggningsarbeten.

 Läs mer om återvinning av avfall i anläggningsarbeten

När du ska återvinna avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. Det är risken för förorening vid återvinningen som avgör om tillstånd krävs eller om det räcker med anmälan.

Observera att:

  • Om föroreningsrisken anses som ringa ska en anmälan göras till samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Om föroreningsrisken bedöms vara mer än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen. 
  • Om det inte finns någon föroreningsrisk alls behövs varken anmälan eller tillstånd. Däremot kan det vara aktuellt att ansöka om strandskyddsdispens, marklov eller samråda med länsstyrelsen.

Avgift

Prövningsavgiften i anmälningsärendet debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För handläggande av denna anmälan gäller timtaxa. Då debiteras avgift för varje timme nedlagd handläggningstid i ärendet. Handläggningstiden omfattar såväl förberedelser och resor, som besök på plats.

Skicka anmälan till

Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka anmälan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.