Borgerlig vigsel - lämna önskemål om tid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En borgerlig vigsel är en rättsligt bindande ceremoni utan religiösa inslag där paret själv har stora möjligheter att anpassa ceremonin efter sina önskemål. Förrättningen hålls av en tingsrättsdomare eller av särskilt utsedda vigselförrättare.

Bokning och information
Vill du gifta dig borgerligt i Örnsköldsvik, så kan du boka någon av kommunens vigselförrättare. Ceremonin är gratis under kontorstid förutsett att den äger rum i vigselrummet på Örnsköldsviks museum och konsthall. Öppettider vintertid: Tisdag 11:00 – 20:00 och onsdag-lördag 11:00-16:00. Sommartid: Tisdag-lördag 11:00-16:00 (måndagar och söndagar stängt). Om annan lokal önskas ordnar man den själv.

Innan ni kan ingå äktenskap måste ni ansöka om hindersprövning. Ansökan skickar ni till Skatteverket. När skatteverket har godkänt er ansökan får ni hem ett hindersprövningsintyg och ett vigselintyg. Intygen måste ni lämna in till oss senast tre veckor före vigseln.

När ni ansöker om hindersprövning kan ni även anmäla vilket efternamn var och en ska bära.

Notera

  • Tystnadsplikt och sekretess innan vigseln är genomförd. Därefter offentlig handling. Om handling begärs ut, hänvisa sekretessbedömning till Katarina Larsson, enhetschef.
  • 15 juni sista bokningsdag för vigslar under 1 juli – 15 september
  • 15 juli första bokningsdag för vigslar från 15 september
  • Du, din partner och vittnen behöver visa upp giltiga ID-handlingar före vigselceremonin

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa