Läsa kurs eller yrkesutbildning inom vuxenutbildningen i annan kommun - ansökan

LÄS MER

Kommunal vuxenutbildning vänder sig till den egna kommunens invånare. Eftersom utbudet av utbildningar är begränsat kan du söka i annan kommun.

Ansökan måste komma in i god tid före sista ansökningsdag. Handläggningstiden är minst tre veckor. Rektor beslutar om du beviljas den sökta utbildningen. Vi har begränsade möjligheter att tilldela platser i annan kommun och gör ett urval av de sökande. Därför bör du vara noga när du i ansökan ska motivera ditt behov av utbildningen. Lämna också en ansökan direkt till den kommun där du vill läsa, om det är kortare tid än tre veckor före sista ansökningsdag.

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se