Modersmålsundervisning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Modersmålsundervisning erbjuds till elever från årskurs 1 i grundskolan till och med gymnasieskolan i såväl kommunal som fristående verksamhet. För elever som identifierar sig med någon av de nationella minoriteterna erbjuds även modersmålsstöd i förskoleklass.

Modersmålsundervisningen förläggs i första hand i nära anslutning till ordinarie skoldags slut. Modersmålsundervisningen bedrivs stadievis motsvarande 60 minuter per vecka (50 min/v för lågstadieelever), antingen som närundervisning eller fjärrundervisning. Från och med årskurs 7 kan undervisningen ske på annan skola än den skola som eleven tillhör.

Vårdnadshavare ansöker till modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. I gymnasieskolan och motsvarande skolformer ansöker eleven själv.

Ansökningsperiod förskoleklass, grundskola och grundsärskola:

  • För start hösttermin, 1 februari - 30 april
  • För start vårtermin, 1 september-31 oktober

Ansökningsperiod gymnasieskola och gymnasiesärskola:

  • För start kommande läsår, 1 februari - 30 april
    Gymnasiekurserna i ämnet Modersmål startar i början av varje läsår.


För att logga in i e-tjänsten klickar du på knappen "starta e-tjänsten" på denna sida.

Väljer du att anmäla digitalt behöver du e-legitimation för att kunna signera ärendet i e-tjänsten. 

I grundskolan och motsvarande skolformer behöver båda vårdnadshavarna e-legitimation, eftersom det krävs att båda signerar ansökan. När du fyller i den andra vårdnadshavarens kontaktuppgifter (mobilnummer och e-post) skickas en signeringsbegäran digitalt till personen.  Ärendet skickas inte in förrän den andra personen signerat ansökan. Vid digital ansökan kommer du kunna följa ärendets status via "Mina sidor" och skicka meddelanden till Flerspråkigt Centrum direkt i ärendet.

Du kan även ladda ner ansökningsblanketten under ”Hämta blankett”, skriva ut och skicka in om du inte har e-legitimation.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet (sekretessmarkering, skyddad folkbokföring eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av digitala tjänster. Det är då säkrast för dig att ringa Kontaktcenter så hjälper de dig.

Telefon: 0660 - 880 00, telefontid 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)
Besöksadress: Järnvägsgatan 6

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (vid flera vårdnadshavare behöver båda ha e-legitimation)
  • Kontaktuppgifter till den andre vårdnadshavaren för att skicka signeringsbegäran (mobilnummer och e-postadress)
  • I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ansöker eleven själv från 15 års ålder

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa