Modersmålsundervisning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Modersmålsundervisning erbjuds till elever från årskurs 1 i grundskolan till och med gymnasieskolan i såväl kommunal som fristående verksamhet. För elever som identifierar sig med någon av de nationella minoriteterna erbjuds även modersmålsstöd i förskoleklass.

Modersmålsundervisningen förläggs i första hand i nära anslutning till ordinarie skoldags slut. Modersmålsundervisningen bedrivs stadievis motsvarande 60 minuter per vecka (50 min/v för lågstadieelever), antingen som närundervisning eller fjärrundervisning. Från och med årskurs 7 kan undervisningen ske på annan skola än den skola som eleven tillhör.

Ansökningsperiod förskoleklass, grundskola och grundsärskola:

  • För start hösttermin, 1 februari - 30 april
  • För start vårtermin, 1 september-31 oktober

Ansökningsperiod gymnasieskola och gymnasiesärskola:

  • För start kommande läsår, 1 februari - 30 april
    Gymnasiekurserna i ämnet Modersmål startar i början av varje läsår.

Vill du läsa mer om Flerspråkigt Centrum? Då kan du göra det här.


För att logga in i e-tjänsten klickar du på knappen "starta e-tjänsten" på denna sida.

Väljer du att ansöka digitalt behöver båda vårdnadshavarna e-legitimation eftersom båda måste signera ärendet digitalt. När du fyller i den andra vårdnadshavarens kontaktuppgifter (mobilnummer och e-post) skickas en signeringsbegäran digitalt till personen.  Ärendet skickas inte in förrän den andra personen signerat ansökan. Vid digital ansökan kommer du kunna följa ärendets status via "Mina sidor" och skicka meddelanden till Flerspråkigt centrum direkt i ärendet

Du kan även ladda ner ansökningsblanketten under ”Hämta blankett”, skriva ut och skicka in om du inte har e-legitimation.


Skyddad identitet
Om du har skyddad identitet (sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av e-tjänster. Det är då säkrast för dig att ringa Kontaktcenter (0660 - 880 00) så hjälper de dig.

Protected identity
If you have a protected identity (privacy marking or fictitious personal information), you should not use e-services. It is then safest for you to call Kontaktcenter (0660 - 880 00) and they will help you.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (vid flera vårdnadshavare behöver båda ha e-legitimation)
  • Kontaktuppgifter till den andre vårdnadshavaren för att skicka signeringsbegäran (mobilnummer och e-postadress)
  • Du måste vara myndig (fyllt 18 år)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa