Muddermassor - anmälan om att deponera

LÄS MER

Anmälan ska lämnas in i god tid (6 veckor före beräknad arbetsstart). Blankett som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor kommer att kräva kompletteringar och innebär således förlängda handläggningstider. En avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

 

Läs mer om muddring

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se