Muddermassor - anmälan om att deponera

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att anmäla om att deponera muddermassor.

Anmälan och avgifter

  • Anmälan ska lämnas in i god tid (6 veckor före beräknad arbetsstart).
  • Blankett som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor kommer att kräva kompletteringar och innebär således förlängda handläggningstider.
  • En avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

 Läs mer om muddring och deponi av muddermassor

Skicka anmälan till

Örnsköldsviks kommun
Bygg- och miljöavdelningen
891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka anmälan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se