Tillbud eller olycka - anmälan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att anmäla tillbud eller olycka vid hantering av brandfarlig eller explosiv vara.

 Läs mer information om brandfarliga och explosiva varor

Anmälan om tillbud eller olycka

Den som har tillstånd att hantera brandfarlig eller explosiv har en skyldighet att underrätta Räddningstjänsten om tillbud och olyckor på anläggningar där man hanterar brandfarliga eller explosiva varor. Du anmäler tillbudet genom att fylla i och skicka in blanketten Tillbud eller olycka - anmälan.

Skicka anmälan till

Räddningstjänsten
SE-891 38 Örnsköldsvik

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunledning@ornskoldsvik.se