Servitutsavtal - mall

LÄS MER

Här kan du ladda ner mall för att skriva servitutsavtal.

 Läs mer om servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Vid frågor går det bra att kontakta Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
klm@ornskoldsvik.se
0660 - 880 000

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se