Servitutsavtal - mall

LÄS MER

Ett servitut ger en fastighetsägare rätt att utnyttja en annans fastighet på ett visst sätt. Servitutet kan till exempel ge en rätt att nyttja en brunn på någon annans fastighet eller använda en utfartsväg som går över grannens mark.

Ett servitutsavtal upprättas mellan fastigheternas ägare. Avtalet kan se olika ut men måste innehålla särskilda moment för att vara giltigt. I exempelmallen kan du se vad ett avtalsservitut minst måste innehålla.

 

Kontakt

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
klm@ornskoldsvik.se
0660 - 880 000

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se