Bedriva fristående förskola med enskild huvudman - ansökan om godkännande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är enskild huvudman ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola.

Befintliga fristående förskolor som ansöker om att omvandla avtalen till godkännande enligt skollagen använder denna e-tjänst. De uppgifter (bilagor) som begärs in gäller för både nya och befintliga verksamheter.

Tänk på att sökande ska beskriva i ansökan på vilket sätt verksamheten ska leva upp till gällande föreskrifter.

 Till stöd för ansökan finns bildningsnämndens riktlinjer för förskolor med enskild huvudman

 Läs mer information om ansökningsprocessen

Komplettering och handläggningstid

Det går att komplettera ansökan efter att den har skickats in med de bilagor du inte kan tillhandahålla just nu. Logga in på "Mina sidor", välj ärendet, klicka på fliken "meddelanden" och "nytt meddelande" och ladda upp bilagorna. På "Mina sidor" kan du även följa ärendestatus och kommunicera med handläggare.

Förvaltningens ambition är att utredningstiden ska vara högst fyra månader från det att en komplett ansökan inkommit. 

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kontaktcenter via telefonnummer 0660 - 880 00. Telefontider: vardagar 07:30–17:00 (15 maj–15 september 07:30–16:15). Besöksadress: Järnvägsgatan 6.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa