Merkostnad för sjuklön - beräkningsblankett

LÄS MER

Privata utförare av personlig assistans kan använda blanketten för att beräkna merkostnad för sjuklön.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@ornskoldsvik.se
0660 - 880 000

Personuppgiftsansvarig

Välfärdsförvaltningen
valfard@ornskoldsvik.se