Ökad trafik på enskild väg - anmäla

LÄS MER

Upprepade transporter, exempelvis timmertransporter på enskild väg ska anmälas som ökad trafik. Anmälningsplikt gäller under den del av året som de enskilda vägarna är öppna för all trafik.

Anmälan
Anmälan är kostnadsfri

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så sparas ärendet under fliken "Mina sidor" ovan och du kan få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa