Ökad trafik på enskild väg - anmälan

LÄS MER

Upprepade transporter, exempelvis timmertransporter på enskild väg ska anmälas som ökad trafik. Anmälningsplikt gäller under den del av året som de enskilda vägarna är öppna för all trafik.

Vägar markerade med (*) i e-tjänsten innebär att Örnsköldsviks kommun ansvarar för drift och vinterunderhåll av vägen mellan 16 oktober-14 april. Övrig tid kontaktas vägsamfällighet/vägförening för information (samtycke) om ökad trafik.

Anmälan
Anmälan är kostnadsfri.

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så sparas ärendet under fliken "Mina sidor" ovan och du kan få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa