Ökad trafik på enskild väg - anmälan

LÄS MER

Upprepade transporter, exempelvis timmertransporter på enskild väg ska anmälas som ökad trafik. Anmälningsplikt gäller under den del av året som de enskilda vägarna är öppna för all trafik.

Vägar markerade med (*) i e-tjänsten innebär att Örnsköldsviks kommun ansvarar för drift och vinterunderhåll av vägen mellan 16 oktober-14 april. Övrig tid kontaktas vägsamfällighet/vägförening för information (samtycke) om ökad trafik.

Anmälan
Anmälan är kostnadsfri.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa