Ökad trafik på enskild väg - anmäla

LÄS MER

Upprepade transporter, exempelvis timmertransporter på enskild väg ska anmälas som ökad trafik. Anmälningsplikt gäller under den del av året som de enskilda vägarna är öppna för all trafik.

Anmälan
Anmälan är kostnadsfri

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa