Bilersättning - självskjuts som alternativ skolskjuts

LÄS MER

Överenskommelse om ersättning för självskjuts

Överenskommelse om självskjuts innebär att vårdnadshavare mot viss ersättning från kommunen tar över det dagliga ansvaret för skolskjutsen. En sådan överenskommelse kan skrivas när någon annan skolskjuts inte är möjlig. Ersättningen följer den skattefria delen av de normer som gäller för bilersättning.

När en överenskommelse om ersättning för självskjuts har gjorts, ska vårdnadshavare fylla i och lämna in blanketten för att rapportera vilka resor som gjorts och begära ersättning för dessa. 

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se