Bilersättning - självskjuts som alternativ skolskjuts

LÄS MER

Här kan du ladda ned blankett för att ansöka om bilersättning vid självskjuts som alternativ skolskjuts.

 Läs mer om överenskommelse om resa till och från grundskolan 

Skicka ansökan till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten, Skolskjuts
891 88 Örnsköldsvik

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se