Grävtillstånd för offentlig mark - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om grävtillstånd för offentlig mark eller för trafikanordningsplan vid vägarbeten. Ansökan om grävtillstånd ska lämnas in i god tid, senast 3 veckor innan planerad start av arbetet.

 Läs mer om grävning och schaktning eller hitta enskilda vägar som driftas av kommunen

Offentlig mark definieras i ordningslagen som allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i kommunens detaljplaner redovisas som allmän. För att få gräva i offentlig mark krävs ett tillstånd, ett Grävtillstånd, som söks hos kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning och behandlas i samråd med den sökande.

Om ett arbete utförs på offentlig plats där kommunen är huvudman så behövs en godkänd ”Trafikanordningsplan” som ska lämnas in senast 7 arbetsdagar innan arbetet planeras att påbörjas. Tillståndet söks hos och beviljas av Samhällsbyggnadsförvaltningens Trafik och parkavdelning.

För att kunna gräva behöver man ibland använda offentlig mark för arbetsredskap etc. och då krävs ett Upplåtelsetillstånd som man söker hos polisen.

Behöver man använda tunga, breda eller långa transport behövs tillstånd även för det. Tillståndet kallas Transporttillstånd och krävs för transporter med högre bruttovikt eller om fordonet är bredare eller längre fordon än vad Vägtrafik- kungörelsen (VTK) tillåter, och även här är det kommunen som tar emot ansökningar och ger tillstånd.

Skicka ansökan och bilagor till

oss via e-post gravtillstand@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.

Kontakt

Trafik- och parkavdelningen
gravtillstand@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se