Grävtillstånd - ansökan

LÄS MER

För att få gräva i offentliga mark, till exempel allmänna gator, vägar, torg och parker måste du ansöka om ett så kallat grävtillstånd hos kommunen. Ett grävtillstånd krävs även för grävning i vägområde i anslutning till en kommunal gata eller övrig väg där kommunen sköter drift och underhåll. Ansökan om grävtillstånd ska lämnas in i god tid, senast 3 veckor innan planerad start av arbetet.

Om ett arbete påverkar framkomligheten på väg eller gata behövs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) för vägarbetet. En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävning i gatumark. Behöver du använda tunga, breda eller långa transporter måste du även ansöka om transportdispens. Ett polistillstånd för att använda offentlig plats kan även vara aktuellt.

Kontakt

Trafik- och parkavdelningen
gravtillstand@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se