Installation eller borttagande av cistern - upplysning/anmälan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för anmälan/upplysning om installation eller borttagande av cistern.

 Läs mer om regler för cisterner

Avgift

Prövningsavgiften i anmälningsärendet debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För handläggande av denna anmälan gäller timtaxa. Avgift debiteras för varje timme nedlagd handläggningstid i ärendet. Handläggningstiden omfattar såväl förberedelser och resor, som besök på plats.

Skicka anmälan till

Örnsköldsviks kommun
Bygg- och miljöavdelningen
891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka anmälan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.