Installation eller borttagande av cistern - upplysning/anmälan

LÄS MER
Ladda ner blankett för upplysning/anmälan om installation eller borttagande av cistern.

Mer information

Frågor om tjänsten

Miljö- och hälsoenheten
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se