Försäkran om betalningsansvar för barn- eller skolbarnsomsorgsavgift

LÄS MER

Om man som vårdnadshavare inte är folkbokförd på samma adress som sina barn (vilka anges i blanketten), kan man tillsammans med den andre vårdnadshavaren dela på betalningsansvaret för barn-/skolbarnomsorgsavgift för barnen. Om platsen sägs upp av en vårdnadshavare går hela fakturan till den vårdnadshavare som fortfarande har barnomsorgsbehov.

Kontakt

Bildningsförvaltningen
barnomsorg@ornskoldsvik.se
0660 - 880 000

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se