Försäkran om betalningsansvar för barn- eller skolbarnsomsorgsavgift

LÄS MER

Här kan du ladda ned blankett för att dela på faktura gällande barnomsorg.

Om man som vårdnadshavare inte är folkbokförd på samma adress som sina barn (vilka anges i blanketten), kan man tillsammans med den andre vårdnadshavaren dela på betalningsansvaret för barn-/skolbarnomsorgsavgift för barnen. Om platsen sägs upp av en vårdnadshavare går hela fakturan till den vårdnadshavare som fortfarande har barnomsorgsbehov.

 Läs mer om avgift för barnomsorg

Skicka försäkran till

Örnsköldsviks kommun
Bildningsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Kontakt

Bildningsförvaltningen
barnomsorg@ornskoldsvik.se
0660 - 880 000

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se