Tillstånd för tobaksförsäljning - ansöka eller anmäla ändring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för att sälja tobaksvaror enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Du kan inte söka tillstånd för både detaljhandel och partihandel i samma ansökan. Vill du bedriva båda typerna av verksamhet får du skicka in två separata tillståndsansökningar.

(Detaljhandel innebär att du säljer direkt till konsumenter. Partihandel innebär att du säljer till andra än konsumenter, till exempel detaljhandlare eller andra partihandlare.)

Här kan du även anmäla ändring av ditt tobakstillstånd, anmälan om ändring kan endast göras via blankett.

 Läs mer om försäljning av tobak och e-cigaretter

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du som firmatecknare välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Väljer du som firmatecknare att ange företagsuppgifterna manuellt behöver du inkomma med ett utdrag som visar att du har rätt att företräda bolaget.

Pil Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande (PBI) i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare.

Uppgifter från Kronofogden kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder den ekonomiska lämpligheten. Vid ansökan gällande partihandel så kommer kommunen även begära in ett yttrande från Polismyndigheten samt Tullverket.

Sökande måste själv skicka in en blankett till skatteverket för att de ska skicka uppgifter till Örnsköldsviks kommun. Blanketten hittar du på denna sida under ”hämta blanketter” och den skickas till skatteverket enligt instruktion på blanketten.

Vill du göra din ansökan eller anmälan via blankett kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE-891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka ansökan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.

Lokala förhållanden i din kommun
Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.

Tänk på att det tar ca 6 till 8 veckor, från det att ansökan är komplett, att få sin ansökan prövad. Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av Tillståndsutskottet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa