Dödsbo - anmälan

LÄS MER

På blanketten kan du göra en dödsboanmälan som sedan registreras hos Skatteverket. Använd samma blankett för att söka bistånd för begravningskostnader som inte täcks av dödsboet.

Frågor om e-tjänsten

Enheten för ekonomiskt bistånd
vf-forsorjningsstod@ornskoldsvik.se
0660 - 880 84

Personuppgiftsansvarig

Välfärdsförvaltningen
valfard@ornskoldsvik.se