Dödsbo - anmälan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att göra dödsboanmälan. På blanketten kan du göra en dödsboanmälan som sedan registreras hos Skatteverket. Använd samma blankett för att söka bistånd för begravningskostnader som inte täcks av dödsboet.

 Läs mer om dödsboanmälan, ekonomiskt bistånd till begravningskostnad

Skicka anmälan till

Välfärdsförvaltningen
Enheten för ekonomiskt bistånd
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Kontakt

Enheten för ekonomiskt bistånd
vf-forsorjningsstod@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Välfärdsförvaltningen
valfard@ornskoldsvik.se