Dödsbo - anmälan

LÄS MER

På blanketten kan du göra en dödsboanmälan som sedan registreras hos Skatteverket. Använd samma blankett för att söka bistånd för begravningskostnader som inte täcks av dödsboet.

Kontakt

Enheten för ekonomiskt bistånd
vf-forsorjningsstod@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Välfärdsförvaltningen
valfard@ornskoldsvik.se