Flyttning av fordon - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som markägare eller fordonsägare ansöka om flyttning av fordon som står feluppställda på tomtmakt eller liknande.

Ägaren till ett fordon som flyttas med stöd av LFF, Lag (1982:129) lag om flyttning av fordon i vissa fall, är skyldig att betala kostnaderna för flyttningen och övriga kostnader som utförts med stöd av lagen.

 Läs mer om att flytta fordon

Observera: Kostnader som inte tas ut av ägaren ska betalas av den som begärt flyttningen!

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kontaktcenter via telefonnummer 0660 - 880 00. Telefontider: vardagar 07:30–17:00 (15 maj–15 september 07:30–16:15). Besöksadress: Järnvägsgatan 6.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa