Inackorderingstillägg - ansökan

LÄS MER

Vem kan ansöka?

Elev antagen vid kommunal gymnasieskola som på grund av avstånd mellan folkbokföringsadress och skola är inackorderad på skolorten, kan söka inackorderingstillägg hos sin hemkommun. Tillägget kan beviljas, för högst ett läsår i taget, till och med vårterminen det år man fyller 20. Ansökan måste göras för varje nytt läsår. Avståndet mellan hemmet och skolan ska uppgå till minst 44 km, enkel väg. Rätt till stöd vid inackordering gäller inte elever som tagits emot som sökande i andra hand eller elever vid RH-gymnasier. Studerande vid fristående gymnasieskolor eller vid folkhögskolor kan söka bidrag från CSN.

Läs mer information
 

Ansök senast 15 september för att få första utbetalningen i tid.
 

Ansökan skickas till

Bildningsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
0660 - 885 53

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se