Inackorderingstillägg - ansökan

LÄS MER

Du som behöver ha ett boende närmare skolan på grund av lång eller besvärlig resväg (minst 44 kilometer eller tre timmars restid per dag), kan ansöka om inackorderingstillägg. Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 om du är folkbokförd i Örnsköldsviks kommun, studerar på kommunal gymnasieskola eller folkhögskola och har rätt till studiebidrag. Studerande vid fristående gymnasieskolor kan i stället söka bidrag från CSN.

  • Tillägget betalas ut för max fyra månader på hösten och fem månader på våren. Den första utbetalningen kommer i slutet av september. 
  • Du ansöker om tillägget för ett läsår i taget och måste söka igen för varje nytt läsår.
  • Om förhållandena ändras är du skyldig att meddela det.
  • Om du fått inackorderingstillägg utan att ha rätt till det måste du betala tillbaka det.

Ansök senast 15 september för att få första utbetalningen i tid.
 

Frågor om e-tjänsten

Studie- och yrkesvägledare
0660 - 885 53

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se