Inackorderingstillägg - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om inackorderingstillägg.

 Läs mer om inackorderingstillägg 

Vem kan ansöka?

Elev antagen vid kommunal gymnasieskola som på grund av avstånd mellan folkbokföringsadress och skola är inackorderad på skolorten, kan söka inackorderingstillägg hos sin hemkommun. Tillägget kan beviljas, för högst ett läsår i taget, till och med vårterminen det år man fyller 20. Ansökan måste göras för varje nytt läsår. Avståndet mellan hemmet och skolan ska uppgå till minst 44 km, enkel väg. Ansökningar inkomna senare under läsåret utbetalas from innevarande månad i samband med ordinarie utbetalningstillfälle. Rätt till stöd vid inackordering gäller inte elever som tagits emot som sökande i andra hand eller elever vid RH-gymnasier, se Skollagen 15 kap. 32§. Studerande vid fristående gymnasieskolor eller vid folkhögskolor kan söka bidrag från CSN.

 Läs mer information om CSN och inackorderingstillägg för gymnasieelever

Ansökningstid

Ansök senast 15 september för att få första utbetalningen i tid.

Ansökan skickas till

Bildningsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
0660 - 885 53

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se