Tilläggsbelopp - ansökan

LÄS MER

Ansökningar inför nästa läsår ska skickas in senast första veckan i maj. Ansökningar inför vårterminen ska skickas in senast första veckan i november. Ansökningar kan skickas in när behov uppstår, men då kan handläggningstiderna bli längre.

Den pedagogiska utredningen med fokus på elevens behov ska vara vägledande.

  1. Redogör för varför processen särskilt stöd är uttömd.
  2. Konkretisera tänkta åtgärder i relation till behov.
  3. Redogör för de faktiska kostnaderna.
  4. Om tilläggsbelopp beviljats tidigare, redovisa kostnadsposter och uppnått resultat.

Förutom grundbeloppet ska hemkommunen ibland betala ett tilläggsbelopp för en elev efter en individuell bedömning. Tilläggsbeloppet täcker kostnader för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extra stödåtgärder som inte ingår i den vanliga undervisningen. Det gäller också ersättning för modersmålsundervisning för elever i grundskola eller anpassad grundskola.

 Läs mer om att starta fristående verksamhet

 Läs mer om fristående befintlig verksamhet

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se