Tillstånd för hantering av brandfarlig eller explosiv vara - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om tillstånd för att hantera brandfarlig eller explosiv vara.

 Läs mer information om brandfarliga och explosiva varor

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för att få hantera större mängder brandfarlig vara. Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor.

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering, överföring och import av explosiva varor. Med explosiv vara menas explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas för att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Det innebär att du måste bifoga alla de handlingar som är specifika för din hantering. Men information finns på tillståndsansökan.

Har du frågor kring när tillstånd behövs är du förstås välkommen att kontakta Räddningstjänsten för mer information.

Skicka ansökan till

Räddningstjänsten 
891 48 Örnsköldsvik

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunledning@ornskoldsvik.se