Brandfarlig eller explosiv vara - ansök om tillstånd att hantera

LÄS MER

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för att få hantera större mängder brandfarlig vara. Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor.

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering, överföring och import av explosiva varor. Med explosiv vara menas explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas för att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Det innebär att du måste bifoga alla de handlingar som är specifika för din hantering. Men information finns på tillståndsansökan.

Har du frågor kring när tillstånd behövs är du förstås också välkommen att kontakta Räddningstjänsten för mer information.

Anmälan om tillbud eller olycka

Den som har tillstånd att hantera brandfarlig eller explosiv vara har en skyldighet att underrätta Räddningstjänsten om tillbud och olyckor på anläggningar där man hanterar brandfarliga eller explosiva varor. Du anmäler tillbudet genom att fylla i och skicka in blanketten Tillbud eller olycka - anmälan.

Kontakt

Räddningstjänsten
kontaktcenter@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se