Ej bygglovspliktig åtgärd - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bra att veta
Linje

När du ska utföra en åtgärd som kräver anmälan är det den här tjänsten du använder. 

Det är bra om du förbereder din anmälan. Förbered och ta fram de handlingar och ritningar som du behöver bifoga till din anmälan. Ska du utföra bygglovsbefriade åtgärder närmare fastighetsgräns än 4,5 m behöver grannar godkänna placeringen.

Läs mer information om ej bygglovspliktig åtgärd
 

Förtydligande

Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad anmälan. Beslutet fattas inom fyra veckor från det att anmälan är komplett.

Om vi har begärt kompletteringar och inte har fått in dem inom tre veckor kommer vi avvisa anmälan eller fatta beslut på de handlingar som inkommit. Alla alternativ är kopplade till en kostnad (enligt taxa framtagen av kommunfullmäktige). Även återkallad ansökan debiteras enligt taxan.

Agera ombud för annan byggherre

Om du ansöker som ombud för annan part (en privatperson eller ett företag/organisation) behöver vi byggherrens godkännande att du får agera ombud i ärendet (gäller ej dig som firmatecknare). Godkännandet kan antingen ske digitalt med hjälp av e-legitimation eller via bifogad fullmakt. Vid digitalt godkännande får byggherren en notis via e-post/SMS om att ansökan behöver godkännas digitalt. När detta är gjort skickas ansökan in och du som ombud äger ärendet under hela processen och den som blir notifierad vid händelser i ärendet. Ärendet skickas inte in förrän alla parter har signerat.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du som firmatecknare välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. 

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet (sekretessmarkering, skyddad folkbokföring eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av digitala tjänster. Det är då säkrast för dig att ringa Kontaktcenter så hjälper de dig.

Telefon: 0660 - 880 00, telefontid 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)
Besöksadress: Järnvägsgatan 6

Saknar du e-legitimation?
Om du saknar e-legitimation kan du ansöka via blankett. Ladda ner den via "Hämta blankett". Behöver du hjälp med din ansökan går det bra att kontakta vårt Kontaktcenter 0660-880 00 eller skicka e-post till kontaktcenter@ornskoldsvik.se.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • I de flesta fall behöver följande handlingar skickas in inom tre veckor: Situationsplan eller Nybyggnadskarta, Planritning, Fasadritningar och eventuellt Sektionsritning
  • Vid anmälan som ombud: Bifogad fullmakt eller digitalt godkännande av Byggherren

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa