Ej bygglovspliktig åtgärd - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska utföra en åtgärd som kräver anmälan är det den här tjänsten du använder. 

Det är bra om du förbereder din anmälan. Förbered och ta fram de handlingar och ritningar som du behöver bifoga till din anmälan. Ska du utföra bygglovsbefriade åtgärder närmare fastighetsgräns än 4,5 m behöver grannar godkänna placeringen.

Pil Läs mer om ej bygglovspliktig åtgärd

Förtydligande

Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad anmälan. Beslutet fattas inom fyra veckor från det att anmälan är komplett.

Om vi har begärt kompletteringar och inte har fått in dem inom tre veckor kommer vi avvisa anmälan eller fatta beslut på de handlingar som inkommit. Alla alternativ är kopplade till en kostnad (enligt taxa framtagen av kommunfullmäktige). Även återkallad ansökan debiteras enligt taxan.

Agera ombud för annan byggherre

Om du ansöker som ombud för annan part (en privatperson eller ett företag/organisation) behöver vi byggherrens godkännande att du får agera ombud i ärendet (gäller ej dig som firmatecknare). Godkännandet kan antingen ske digitalt med hjälp av e-legitimation eller via bifogad fullmakt. Vid digitalt godkännande får byggherren en notis via e-post/SMS om att ansökan behöver godkännas digitalt. När detta är gjort skickas ansökan in och du som ombud äger ärendet under hela processen och den som blir notifierad vid händelser i ärendet. Ärendet skickas inte in förrän alla parter har signerat.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du som firmatecknare välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. 

Pil Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kontaktcenter via telefonnummer 0660 - 880 00. Telefontider: vardagar 07:30–17:00 (15 maj–15 september 07:30–16:15). Besöksadress: Järnvägsgatan 6.

Om du saknar du e-legitimation eller vill ansöka via blankett

Om du saknar e-legitimation eller vill ansöka via blankett kan du kontakta vårt Kontaktcenter på telefon 0660-880 00 eller skicka e-post till kontaktcenter@ornskoldsvik.se. De kan även hjälpa till om du behöver stöd vid din ansökan/anmälan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • I de flesta fall behöver följande handlingar skickas in inom tre veckor: Situationsplan eller Nybyggnadskarta, Planritning, Fasadritningar och eventuellt Sektionsritning
  • Vid anmälan som ombud: Bifogad fullmakt eller digitalt godkännande av Byggherren

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa