Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare - anmälan

LÄS MER

Tänker du börja sälja e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare i din verksamhet? Då måste du anmäla detta till miljö- och hälsoenheten vid Örnsköldsviks kommun innan försäljningen påbörjas. Detta görs via blanketten "Folköls- eller e-cigarettsförsäljning samt folkölsservering, anmälan" som finns för nedladdning på denna sida. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och skrivas under av firmatecknaren.

Vid anmälan behöver du även lämna in ett egenkontrollprogram, ett förslag på detta finns att ladda ner under "hämta blanketter".

 Läs mer om försäljning av tobak och e-cigaretter

Villkor för försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare

  • E-cigaretter får inte säljas till ungdomar under 18 år och den som lämnar ut e-cigaretter är skyldig att förvissa sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder.
  • ​Försäljare av e-cigaretter är skyldiga att informera om åldersgräns i form av åldersdekaler.

Den som bedriver detaljhandel med e-cigaretter är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt och skriftligt program för detta. I programmet ska det framgå former för identitetskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna.  En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas in till kommunen tillsammans med anmälan.

Åldersdekaler

 På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du åldersdekaler för utskrift eller beställning. (öppnas i nytt fönster)