Bedriva förskola, skola eller liknande verksamhet - anmälan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för anmälan om att bedriva förskola, skola eller liknande verksamheter enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Skicka ansökan till

Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka ansökan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.