Förskola, skola med mera - anmälan

LÄS MER

Ladda ner blankett för anmälan om förskola, skola med mera.

 

Skicka ansökan till: 
Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Alternativt skicka via e-post:
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
(OBSERVERA att du måste skriva ut blanketten för att signera)

 

Behandling av personuppgifter

Kontakt