Förskole-/skolverksamhet med mera – anmälan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för anmälan om att bedriva förskola, skola med mera enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Skicka ansökan till

Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Alternativt via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se (Observera att du måste skriva ut blanketten för att signera.)