Ändringar i ägar- och ledningskretsen för fristående förskola - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är enskild huvudman anmäla ändringar i ägar- och ledningskretsen för en fristående förskola.

För att ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola i en befintlig eller ny organisation använder du följande länk: https://e-tjanster.ornskoldsvik.se/fristaendeforskola

 Läs mer om fristående verksamhet

Det går att komplettera ansökan efter att den har skickats in med de bilagor du inte kan tillhandahålla just nu. Logga in på "Mina sidor", välj ärendet, klicka på fliken "meddelanden" och "nytt meddelande" och ladda upp bilagorna. På "Mina sidor" kan du även följa ärendestatus och kommunicera med handläggare.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kontaktcenter via telefonnummer 0660 - 880 00. Telefontider: vardagar 07:30–17:00 (15 maj–15 september 07:30–16:15). Besöksadress: Järnvägsgatan 6.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa