Längre ledighet förskola/familjedaghem - anmälan

LÄS MER

Blanketten ska användas för barn som har planerad längre ledighet från sin förskole- eller
familjedaghemsplats upp till max tre (3) månader. För oanmäld längre ledighet än tre (3) månader
avslutas placeringen.

Frågor om e-tjänsten

Administration barnomsorg
barnomsorg@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se