Längre ledighet förskola/familjedaghem - anmälan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för barn som har planerad längre ledighet från sin förskole- eller familjedaghemsplats upp till max tre (3) månader.

För oanmäld ledighet som är längre än tre (3) månader avslutas placeringen.

 Läs mer om förskolan

Skicka anmälan till

Örnsköldsviks kommun
Bildningsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Kontakt

Administration barnomsorg
barnomsorg@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se