Trafikanordningsplan vid vägarbeten - ansökan

LÄS MER

En ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan) behövs om det finns behov av att:

  • stänga av hela eller delar av till exempel en gata eller gång- och cykelbana
  • leda om trafiken i samband med ett evenemang, till exempel marknad eller konsert
  • utföra arbete på väg, till exempel ställa upp en container, byggkran, skylift (i första hand inom den egna fastigheten)
  • skotta snö eller is från till exempel fastigheters tak eller trädfällning (i första hand inom den egna fastigheten)
  • gräva i offentlig mark

Ansökan om trafikanordningsplan ska alltid innehålla följande tre dokument: 

  • Komplett ifylld blankett Trafikanordningsplan vid vägarbete - ansökan
  • Bifogad tydlig skiss/ritning som visar vägmärken och placering av anordningar för avstängning. Markera också hur stor del av gatan, gång- och cykelbanan, gångbanan (trottoarens) bredd/yta eller annan yta som man planerar att ta i anspråk. Ange också hur mycket av dess ursprungliga bredd som är kvar
  • Bifogad kartbild som tydligt visar vilken sträcka eller i vilken punkt som vägarbetet planeras genomföras på 

Var noga med att fylla i alla uppgifter på blanketten så att handläggningen av ansökan kan ske utan att kompletterande uppgifter behöver hämtas in i efterhand.

Läs mer om trafikanordningsplan här

 

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se