Strandskydd - dispensansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt miljöbalken. Strandskyddet omfattar även små bäckar, småvatten och anlagda vatten. Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen, det vill säga inte bara på land utan även ute i vattnet. Längs delar av kommunens kust har strandskyddet utvidgats till 200 meter.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Vissa åtgärder är förbjudna inom strandskyddsområden, som till exempel att anlägga, gräva eller bygga något eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet. Ska du göra något av detta kan åtgärden kräva dispens.

För att få dispens krävs särskilda skäl samt att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften.

Pil Läs mer om strandskyddsdispens

Avgift

Prövningsavgiften för dispensansökan debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Ett beslut i ärendet kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Alla alternativ är kopplade till en avgift. Även återkallad ansökan debiteras.

Agera ombud för annan byggherre

Om du ansöker som ombud för annan part (en privatperson eller ett företag/organisation) behöver vi byggherrens godkännande att du får agera ombud i ärendet (gäller ej dig som firmatecknare). Godkännandet kan antingen ske digitalt med hjälp av e-legitimation eller via bifogad fullmakt. Vid digitalt godkännande får byggherren en notis via e-post/SMS om att ansökan behöver godkännas digitalt. När detta är gjort skickas ansökan in och du som ombud äger ärendet under hela processen och den som blir notifierad vid händelser i ärendet. Ärendet skickas inte in förrän alla parter har signerat.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du som firmatecknare välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. 

Pil Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kontaktcenter via telefonnummer 0660 - 880 00. Telefontider: vardagar 07:30–17:00 (15 maj–15 september 07:30–16:15). Besöksadress: Järnvägsgatan 6.

Om du saknar du e-legitimation eller vill använda blankett

Om du saknar e-legitimation eller vill använda blankett kan du kontakta vårt Kontaktcenter på telefon 0660-880 00 eller skicka e-post till kontaktcenter@ornskoldsvik.se. De kan även hjälpa till om du behöver stöd vid din ansökan/anmälan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Följande handlingar behöver bifogas: Situationsplan (vid behov Konstruktionsritning eller måttsatt konstruktionsritning för brygga/pir, foto på platsen)
  • Vid ansökan som ombud: Bifogad fullmakt eller digitalt godkännande av Byggherren

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa