Specialkost - ansöka om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du som vårdnadshavare om specialkost för barn som går i den kommunala förskolan, grundskolan eller gymnasiet.

Ansökan om specialkost lämnas för ett läsår i taget. Varje läsår ska denna ansökan uppdateras med aktuell information inom en månad efter terminsstart. Får vi inte in det uppdaterade intyget tar vi för givet att barnet inte längre har behov av specialkost. Läkarintyg krävs vid första ansökan när det gäller allergi samt om allergierna utökats. Läkarintyget ska lämnas in inom tre månader efter ansökan är gjord. Uppdatering med nytt läkarintyg på befintliga allergier ska därefter göras årligen under förskoleåren samt vid skolårsstart följande åldersgrupper, förskoleklass, åk 4, åk 7 samt gymnasiet åk1.

Laktosreducerad, laktosfri eller mjölkfri? Läs mer om orsakerna till överkänslighet eller allergi samt innehåll i de olika kosttyperna

Du som vårdnadshavare signerar ansökan direkt när du använder vår e-tjänst. Dina uppgifter hanteras som en allmän handling i enlighet med personuppgiftslagen.

Saknar du e-legitimation eller har skyddad identitet?
Om du saknar e-legitimation eller har skyddad identitet får du gärna kontakta Kostavdelningen direkt per telefon 0660 - 880 00 eller använda ansökningsblanketten på denna sida. Du hittar den under "Hämta blankett".

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa