Specialkost - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du som vårdnadshavare (eller ansvarig för barnet) om specialkost för barn som går i den kommunala förskolan, grundskolan eller gymnasiet. Du kan som myndig elev även ansöka om specialkost åt dig själv. Gäller även dig som arbetar som pedagog inom Bildningsförvaltningen.

Ansökan om specialkost lämnas för ett läsår i taget. Varje läsår ska denna ansökan uppdateras med aktuell information inom en månad efter terminsstart. Får vi inte in det uppdaterade intyget tar vi för givet att barnet inte längre har behov av specialkost. Läkarintyg krävs vid första ansökan när det gäller allergi samt om allergierna utökats. Läkarintyget ska lämnas in inom tre månader efter ansökan är gjord.  Ladda gärna upp ett intyg från läkaren eller dietisten. (Du kan även komplettera med intyget i efterhand direkt i ärendet på "Mina sidor" som ett meddelande till handläggaren eller så kan du lämna det till köket. Uppdatering med nytt läkarintyg på befintliga allergier ska därefter göras årligen under förskoleåren samt vid skolårsstart följande åldersgrupper, förskoleklass, åk 4, åk 7 samt gymnasiet åk1.

 Läs mer om specialkost som vi erbjuder

Laktosreducerad, laktosfri eller mjölkfri? Information till dig om ditt barn behöver specialkost

Du som vårdnadshavare signerar ansökan direkt när du använder vår e-tjänst. Dina uppgifter hanteras som en allmän handling i enlighet med personuppgiftslagen.

Saknar du e-legitimation eller har skyddad identitet?
Om du saknar e-legitimation eller har skyddad identitet får du gärna kontakta Kostavdelningen direkt per telefon 0660 - 880 00 eller använda ansökningsblanketten på denna sida. Du hittar den under "Hämta blankett".

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Frivilligt: Handlingsplan vid anfall
  • Läkarintyg (inom tre månader)
  • Du måste vara myndig (fyllt 18 år)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa