Fullmakt - avgifter

LÄS MER

Den här blanketten använder du för att ge någon fullmakt att hjälpa dig med olika avgiftsfrågor. Du kan välja att låta någon annan företräda dig i alla frågor som handlar om avgifter för stöd, vård och omsorg. Du kan också begränsa fullmakten till att någon annan tar emot den post som rör fakturor och avgifter.

Personuppgiftsansvarig

Välfärdsförvaltningen
valfard@ornskoldsvik.se