Fullmakt - avgifter

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett  för att ge någon fullmakt att hjälpa dig med olika avgiftsfrågor. Du kan välja att låta någon annan företräda dig i alla frågor som handlar om avgifter för stöd, vård och omsorg. Du kan också begränsa fullmakten till att någon annan tar emot den post som rör fakturor och avgifter.

 Läs mer om stöd i hemmet

Skicka fullmakten till

Örnsköldsviks kommun
Välfärdsförvaltningen, avgiftshandläggarna
891 88 ÖRNSKÖLDSVIK

Personuppgiftsansvarig

Välfärdsförvaltningen
valfard@ornskoldsvik.se