Barnomsorg på kvällar nätter och helger - ansökan

LÄS MER

Örnsköldsviks kommun erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger och skapar individuella lösningar utifrån hur vårdnadshavarens önskemål ser ut.  Vårdnadshavare ansvarar själva för transport till barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Skicka ansökan till:

Örnsköldsviks kommun
Bildningsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Kontakt

Administration barnomsorg
barnomsorg@ornskoldsvik.se
06660-880 00

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se