Barnomsorg på kvällar nätter och helger - ansökan

LÄS MER

Örnsköldsviks kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid och skapar individuella lösningar utifrån hur vårdnadshavarens önskemål ser ut. Med barnomsorg på obekväm arbetstid menar vi de tider då ordinarie förskole- och fritidshemsverksamhet är stängd. Vårdnadshavare ansvarar själva för transport till barnomsorg på obekväm tid.

Frågor om e-tjänsten

Administration barnomsorg
barnomsorg@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se