Enskild avloppsanläggning ansökan/anmälan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blanketter för att anmäla/ansöka om olika typer av enskilda avloppsanläggningar så som:

  • enskild avloppsanläggning
  • minireningsverk
  • sluten tank
  • Markundersökningsprotokoll - bilaga till ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning (infiltration eller markbädd)

Pil Läs mer om enskilt avlopp

Pil  Läs mer om ansökningsprocessen för att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp

Skicka anmälan/ansökan till

Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka anmälan/ansökan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.