Avsluta LSS insats - anmälan

LÄS MER

Person som på grund av sjukdom eller skada har haft en funktionsnedsättning och rätt till omsorg och stöd från Välfärdsförvaltningens LSS-verksamhet kan här anmäla upphörande av insats enligt LSS.

 Läs mer om boende med särskild service för vuxna (LSS)

Anmälan

För barn under 18 år krävs båda vårdnadshavares underskrifter. För vuxna som inte själv kan underteckna eller föra sin egen talan krävs underskrift av dig som juridisk företrädare (förvaltare eller godman).

Personuppgifter kommer att registreras av kommunen för diarium, handläggning och arkivering.

 

Kontakt

Omsorgsenheten
valfard@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
valfard@ornskoldsvik.se