Avsluta LSS insats - anmälan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att anmäla upphörande av insats enligt LSS för person som på grund av sjukdom eller skada har haft en funktionsnedsättning och rätt till omsorg och stöd från Välfärdsförvaltningens LSS-verksamhet.

 Läs mer om boende med särskild service för vuxna (LSS)

Anmälan

För barn under 18 år krävs båda vårdnadshavares underskrifter. För vuxna som inte själv kan underteckna eller föra sin egen talan krävs underskrift av dig som juridisk företrädare (förvaltare eller godman).

Personuppgifter kommer att registreras av kommunen för diarium, handläggning och arkivering.

Skicka anmälan till

Örnsköldsviks kommun
Utredningsenheten LSS, psykosociala vuxenområdet och BAB
Nygatan 16 vån 2
891 88 Örnsköldsvik

Kontakt

Utredningsenheten LSS
valfard@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
valfard@ornskoldsvik.se