Dispens för tung transport på enskild väg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vissa av de enskilda vägar som Örnsköldsviks kommun ansvarar för viktbegränsas till 4 ton under tjällossningsperioden. De vägar som berörs är skyltade med begränsad bruttovikt på fordon under den tid som begränsningen gäller.

Ansökan
Transportören ansvarar för att ansöka om dispens. Ni kan ange upp till tre vägar per ansökan. Observera! Normal handläggningstid för dispenser är fem arbetsdagar. Du kan följa ditt ärende genom att logga in på på "Mina sidor". Där kan du se statusen i ärendet samt ställa frågor till handläggaren (om du varit inloggad när du skickade in ärendet).

Åtaganden som transportör
Giltig dispenshandling ska följa med i fordonet under transporten. Transportören ansvarar för att rekognosera färdvägen innan färd. De skador som eventuellt finns på vägen innan transporten ska dokumenteras (foto) och rapporteras till väghållaren/kommunen.

Transportören hålls ansvarig för eventuellt uppkomna skador och ska omedelbart informera väghållaren om väg, bro, vägren eller annan trafikanordning skadats. Eventuellt uppkomna vägskador under transporten ska dokumenteras med foto.

Avgift
En avgift enligt fastställd taxa (350 kr) tas ut för varje dispensbeslut.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa