Redovisa sökta bostäder

LÄS MER

Du som är i behov av att ansöka om bistånd till bostad ska i första hand försöka ordna din boendesituation själv. Du förväntas söka alla former av bostäder i hela kommunen under en längre tid. Du kommer behöva redovisa minst fem sökta bostäder varje vecka.

Ladda ned blanketten under "Hämta blankett" för att redovisa sökta bostäder.

Personuppgiftsansvarig

Humanistiska nämnden
valfard@ornskoldsvik.se