Blomlådor som farthinder - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om tillstånd för att ställa upp och underhålla blomlådor som farthinder på lokalgata under perioden maj - oktober. Du finner även ritning med blomlådornas mått samt ritning över placering på vägen som framtagits tillsammans med räddningstjänst med hänsyn till räddningstjänstens behov av framkomlighet.

Läs mer om vad som gäller för uppställning av blomlådor eller farthinder 

Förtydligande

  • Tillståndet gäller för ett år i taget.
  • Blomlådorna ska följa samhällsbyggnadsnämndens riktlinjer för trafikhinder på lokalgator inom kommunens bostadsområden. Det är kontaktpersonen som ansvarar för att se till så att blomlådorna följer de riktlinjer som finns och för att hålla dem under regelbunden uppsikt. Om du som är tillståndsinnehavare, eller eventuell ersättare, inte följer reglerna för blomlådor kommer de plockas bort från gatan. Kostnaden för detta betalas av tillståndsinnehavaren.
  • Tillståndet kan återkallas under säsongen om givna anvisningar inte följs.
  • Kommunen tar inte ansvar för blomlådor som inte får användas på gatan vid indraget tillstånd.

Skicka ansökan till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafik och park
891 38 Örnsköldsvik

Du kan också skicka ansökan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.

Kontakt

Trafik- och Parkavdelningen
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se