Stöd i hemmet eller vård- och omsorgsboende enligt SOL - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att anmäla att du eller anhörig behöver stöd i hemmet eller vill flytta till särskilt boende. 

Du som är i behov av stöd i hemmet, vård- och omsorgsboende eller avlastning för anhörig kan ansöka om detta via blankett. Du kan också få hjälp med din ansökan via biståndshandläggare. Du tar kontakt med biståndshandläggare genom att ringa kommunens kontaktcenter 0660-880 00.  

Efter att du ansökt kommer du att bli kontaktad av en biståndshandläggare som tillsammans med dig utreder ditt behov av stöd. Du är alltid delaktig i din utredning.

När utredningen är klar gör biståndshandläggaren en bedömning och fattar beslut. Beslutet skickas till dig så att du kan ta del av det.

Är du anhörig till någon som behöver stöd, kan du vända dig till biståndshandläggare via kontaktcenter. Handläggaren kommer då att kontakta den det gäller.

 Läs mer om hemtjänst

 Läs mer om vård- och omsorgsboende

 Läs mer om avlastning för anhöriga (SOL)

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
valfard@ornskoldsvik.se