Stöd i hemmet eller särskilt boende enligt SOL - ansökan

LÄS MER

När du eller anhörig behöver hjälp, stöd eller annat boende går det bra att göra en ansöka via blanketten på denna sida. För att ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen ska det vara insatser som du eller anhörig behöver för att ha en skälig levnadsnivå. Det går inte att få hjälp med sådant man kan utföra själv.

För kännedom: Anmälan går till Örnsköldsviks kommuns socialtjänst och uppgifterna kommer att lagras i socialtjänstens dataregister.

Hemtjänst

Hemtjänsten kan hjälpa till med städning, tvätt, inköp och andra praktiska sysslor. Det går också att få hjälp med måltider och personlig omvårdnad som exempelvis hygien, toalettbesök, på- och avklädning. Hemtjänsten hjälper inte bara i hemmet, de kan också följa med på aktiviteter ute i samhället eller avlasta närstående med avlösning i hemmet.

Läs mer om hemtjänst

Särskilt boende (äldreboende)

För den som under en kortare eller längre tid behöver mer eller annan typ av stöd och hjälp än vad som är möjligt att ge i det egna hemmet finns kommunens boenden. Det är kommunens biståndshandläggare som tar ställning till den sökandes behov och beslutar om plats i vård- och omsorgsboende.

Läs mer om vård- och omsorgsboende

Kontakt

Biståndshandläggare
omsorg-service@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
valfard@ornskoldsvik.se