Avfallshanteringsplan för fritidsbåtshamnar

LÄS MER

För hjälp att fylla i avfallshanteringsplanen, se vägledning för tillsyn och handläggning enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar (TSFS 2023:12) 

 Läs mer om avfallshantering för fritidsbåtshamnar

Se till att få avfallshanteringsplanen godkänd till den 1 januari 2024

Ansvarig(a) person(er) ska utses för att upprätta och genomföra en plan för mottagandet av avfall i hamnen. Planen ska skickas till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se senast den 31 oktober 2023 för att få den godkänd i tid. Planen ska lämnas in även om ni bedömer att ni inte behöver ha en mottagningsanordning. I planen ska ni motivera varför det inte finns något avlämningsbehov. 

Allt som ska ingå i avfallshanteringsplanen framgår av 5 kap. 7 § TSFS 2023:12.